top of page

DIVERSOS

En aquest apartat es troba una mostra de sèries i peces individuals,  de diferents formats i materials. Algunes d'elles han estat presentades en exposicions col·lectives, i la resta pertanyen al fons d'obra. 

bottom of page